Početna strana
Jun 2024.
Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
           1  2
             
 3  4  5  6  7  8  9
    *Obrazac IOSI        
 10  11  12  13  14  15  16
    *PDV - poreski dužnik     *PDV - mesečni obveznik
*Porez na dobit
*Komunalna taksa
*Akciza
*Porezi i doprinosi - preduzetnici
*Doprinosi za osnivače/članove društva
*PPDG-1S i BP 2
 
 17  18  19  20  21  22  23
             
 24  25  26  27  28  29  30
            *Zarada i doprinosi
*Akciza
             
             
Trenutna lokacija saradnika
Ime i prezime Region Ulica Vreme
Uroš Zdravković - 16:36
Novosti
29.06.16 Kontrola softvera
10.05.16 Važno upozorenje!
09.03.16 Porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica
03.03.16 Nova poreska prijava OD-O
06.01.16 KEP knjiga
31.12.15 Problem sa serverom
02.11.15 Novi sistem za evidentiranje povraćaja, građevinske usluge
19.10.15 Linode update
10.09.15 Čitanje saobraćajne dozvole
25.07.15 Novi sistem za obaveštenja
25.05.15 CryptoLocker
30.03.15 Član 122
29.12.14 Otvaranje nove poslovne godine
25.12.14 Novi kontni plan
25.12.14 Slanje IOS-a mailom