Početna strana

Novosti

Datum 30.03.15
Naslov Član 122

Član 122. Zakona o radu: Povodom nedoumica oko evidencije radnika i zarada po Zakonu o radu obaveštavamo vas da App ima sve što je potrebno: evidencija koju predviđa član 122. Zakona o radu se dobija za svaki obračun komandom F5/Rekapitulacija sa porezima i doprinosima. Ovaj izveštaj sadrži sve neophodne podatke za tu evidenciju. Pored ovog izveštaja, za svaki obračun treba odštampati i isplatnu listu na kojoj radnici svojim potpisom potvrđuju prijem plate.

Novije verzije programa imaju i poseban izveštaj sa proširenim podacima namenjen upravo ovoj evidenciji. Dobija se izborom Radnici i zarade/Izveštaji/Mesečna evidencija. Ovaj izveštaj se može dobiti za proizvoljan period (neophodno je da ga imate odštampan za svaki mesec), a sadrži neophodne podatke za evidenciju po članu 122.

Pojedine firme za mesečnu evidenciju štampaju kopije obračunskih listića za sve radnike (F5 ili F11).

Promena vremena na fiskalnim uređajima: Podsećamo vas da ste dužni da izmenite vreme na fiskalnim uređajima. Ukoliko koristite našu kasu, posle zaključenja smene (ili pre prvog unetog računa) aktivirajte komandu Ctrl-F8 i izaberite opciju "Izmena vremena". Sada tasterom Space (razmak) izaberite "+1 sat" i potvrdite Enterom. Ukoliko ne koristite kasu, nego fiskalne isečke radite iz faktura, umesto Ctrl-F8 iskoristite komandu Alt-F10. Ako želite da proverite efekat komande, možete startovati dijagnostiku štampača iz ovog istog menija. Napominjemo da neki fiskalni uređaji ne podržavaju ovu komandu, jedini način da se vreme koriguje je servis.

NAPOMENA: fiskalni uređaji ograničavaju korišćenja komande za pomeranje vremena, pa nikako nemojte koristiti ovu komandu više puta! Ukoliko vam vreme na uređaju nije tačno, ne postoji mogućnost ručnog podešavanja, već uređaj morate nositi na servisiranje.

 Idi na početak strane