Početna strana

Novosti

Datum 10.09.15
Naslov Čitanje saobraćajne dozvole

Korisnici koji koriste naš modul za auto-servis sada mogu da učitavaju podatke direktno sa saobraćajnih dozvola. Na primer, ako ste u Ulaz/izlaz / Auto-servis / Evidencija vozila, stavite u čitač kartica saobraćajnu dozvolu i pritisnite komandu Alt-G. Program čita podatke sa saobraćajne dozvole i ispisuje odgovarajuće podatke:

Tekst se skroluje strelicama gore i dole. Komandom F2 se na osnovu dobijenih podataka kreira novo vozilo. Dobija se standardna forma za unos novog vozila, ali su popunjeni svi podaci koji postoje na dozvoli. Takođe se može koristiti komanda F7 - ona na osnovu registarskog broja i broja šasije traži vozilo u bazi. 

Ova komanda se može koristiti i prilikom unosa radnog naloga. Kada se dođe do unosa registarskog broja vozila, pritiskom na Enter se dobija tabela vozila. Alt-G sada čita podatke sa saobraćajne dozvole, a onda se pomoću komandi F2 ili F7 može otvoriti novo vozilo ili potražiti ranije uneto u bazi. Idi na početak strane