Početna strana

Novosti

Datum 09.03.16
Naslov Porez po odbitku na prihode od usluga nerezidentnih pravnih lica

Od 1. marta ove godine na sve usluge stranih pravnih lica plaća se poseban porez po odbitku. O tome kako se i kada obračunava ovaj porez, možete naći dodatne informacije na adresi:

www.neobilten.com/porez-po-odbitku-na-prihode-od-usluga-n/

Nova verzija App-a podržava ovaj obračun i kreiranje odgovarajuće poreske prijave PDPO/S. Izaberite opciju Poslovanje/Porezi/Porez po odbitku. Tako dobijate mogućnost da kreirate novi obračun (F2), izbrišete (F3) ili izmenite (F4) postojeći obračun. Za svaki obračun treba zadati propisane podatke (podaci o prijavi, podaci o isplatiocu, primaocu, itd). Unos se odvija preko sledeće forme:

 

Kada se unesu svi podaci, prijava se može štampati komandom F5. Papirna verzija prijave se koristi samo interno, PU prihvata isključivo prijave u elektronskom obliku (XML) koji se dobija komandom Ctrl-F9. XML prijava se šalje na server PU i tada se dobija BOP za uplatu, slično kao kod objedinjene naplate. Kada se dobije BOP, komandom F9 možete generisati nalog za plaćanje.  Obračun na kraju treba zaključati komandom "Z". Idi na početak strane