Početna strana

Kalendar obaveza - Jul 2021.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
       1  2  3  4
        *Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
   
 5  6  7  8  9  10  11
*Obazac IOSI
*Obrazac OZU
        *PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
 
 12  13  14  15  16  17  18
  *Akciza     *Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
   
 19  20  21  22  23  24  25
             
 26  27  28  29  30  31  
        *Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
* Obrazac PPP-PO  
             
             
Idi na početak strane