Početna strana

Informacije o korisniku

Osnovni podaci

 

DICTUM FACTUM (Agencija SALDO +) 

Sedište

Prvomajska 81a 

Zemun 

Delatnosti

USLUGE
Knjigovodstvo i finansije
Osiguranje

Ostali podaci

Napomena

Spojili se sa firmom Dictum Factum 01.01.23.

Kontakt osobe
Ime i prezime Telefon E-mail Funkcija
AvakumoviŠ Sava 065 82 66 049
AvakumoviŠ Ljiljana 064 17 90 690 agencijasaldoplus@gmail.com

 [nazad]Idi na početak strane