Početna strana

Kalendar obaveza - Jul 2020.

Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak Subota Nedelja
     1  2  3  4  5
      *Ambalaža
*Zarada i doprinosi
*Porez na imovinu
*Posebni tokovi otpada
*Poslovanje sa inostranstvom
    *Obazac IOSI
*Obrazac OZU
 6  7  8  9  10  11  12
        *PDV poreski dužnik
*Poslovanje sa inostranstvom
   
 13  14  15  16  17  18  19
*Akciza     *Doprinosi za osnivače društva
*Komunalna taksa
*PDV mesečni obveznik
*PDV tromesečni obveznik
*Porez i doprinosi preduzetnici
*Porez na dobit
     
 20  21  22  23  24  25  26
             
 27  28  29  30  31    
      *Akciza
*Zarada i doprinosi
*Obrazac M-4
* Obrazac PPP-PO    
             
             
Idi na početak strane