Početna strana

Informacije o korisniku

Osnovni podaci

 

MK Sistem HST DOO 

Sedište

Saveznička 8 

Zrenjanin 

Delatnosti

TRGOVINA
USLUGE
Računari i softver

Ostali podaci

http://www.mkracunari.rs 

Kontakt osobe
Ime i prezime Telefon E-mail Funkcija
Fax 023 53 54 00 mkracunarins@panline.net Ofis
Default 023 51 56 88 mkzrenjanin@gmail.com Ofis

 [nazad]Idi na početak strane