Početna strana

Informacije o korisniku

Osnovni podaci

 

DIR CONSALTING COMPANY 

Sedište

Igora Vasiljeva 37a 

Beograd 

Delatnosti

USLUGE
Knjigovodstvo i finansije

Ostali podaci

 

Kontakt osobe
Ime i prezime Telefon E-mail Funkcija
Dušanka Rakić 063 247 743 dirdoo@eunet.rs Direktor
Nevenka Relić, Branka dirdoord@gmail.com Šef račun.

 [nazad]Idi na početak strane