Početna strana

Novosti

Datum 25.07.15
Naslov Novi sistem za obaveštenja

Poštovani korisnici,
 
Wings vas redovno informiše o novinama u programu, kao i o drugim važnim događajima. Do sada smo to radili tako što smo slali mejlove na sve adrese koje imamo u našoj internoj bazi korisnika. Taj sistem je uobičajen, ali ima više nedostataka. Prvo, povremeno se dešava da mejl server iz različitih razloga odbije poruku i tada korisnik ne dobije obaveštenje. Takođe je problem što sve poruke šaljemo svim korisnicima. Tako su recimo obaveštenje o Crypto Locker virusu dobili svi sa naše liste, što je ispravno. Ali su takođe svi sa liste dobili obaveštenje o objedinjenoj naplati ili obaveznoj evidenciji za zarade, bez obzira da li se bave obračunom zarada, komercijalom ili su na primer magacioneri. Ovo obaveštenje treba da prime samo korisnici koji u programu koriste obračun zarada.
 
Zato smo napravili novi sistem za slanje obaveštenja koji poruke šalje daleko preciznije: sada obaveštenje stiže samo ako imate uključen odgovarajući modul i imate pravo pristupa određenoj opciji. Na primer, neko novo obaveštenje o zaradama će dobiti samo korisnici koji imaju uključen modul za obračun zarada i imaju pristup toj opciji programa. To znači da poruku neće dobiti niko ko ne radi sa obračunom zarada. To će nam omogućiti da češće šaljemo obaveštenja, a opet nećemo uznemiravati korisnike suvišnim porukama.
 
Poruke se ne šalju direktno, već svaki korisnik dobija obaveštenje da postoje nove poruke i po želji ih može pročitati kada mu je to najzgodnije. Kada se korisnik uloguje u App, ako postoje nove poruke, na pozdravnom ekranu se pojavljuje obaveštenje da postoje nove poruke:
 
 
Tada se automatski aktiviraju dve nove komande: komanda F8 isključuje ovo obaveštenje, a komanda F9 aktivira pregled poruka. Ukoliko ne želite trenutno da čitate poruke, jednostavno pritisnite Enter, čime se normalno nastavlja rad u programu. Ukoliko se izabere F9, dobija se sledeći pregled:
 
Ovaj pregled ispisuje sva aktivna obaveštenja, a ona koja ste već pročitali označena su znakom ispred naziva. Sada jednostavno izaberite željeno obaveštenje i pritisnite Enter za čitanje. Automatski će se aktivirati internet brovser i dobićete traženo obaveštenje.
 
 
Kada isključite brovser, normalno nastavljate rad u programu. Obaveštenja možete čitati i kasnije, tako što izaberete opciju Ostalo / Informacije / Obaveštenja.
 
Ova opcija je dostupna svim korisnicima koji stave novu verziju programa. Ipak, pošto neće svi korisnici odmah imati novu verziju, još neko vreme ćemo slati obaveštenja i na stari način, preko mejlova.
 
Za Wings,
 

 

Nenad Batoćanin

 Idi na početak strane