Početna strana

Novosti

Datum 25.12.14
Naslov Slanje IOS-a mailom

Nove verzije App-a imaju mogućnost slanja tzv. cirkularnih mailova poslovnim partnerima. Ovu opciju možete sada iskoristiti za jednostavno slanje IOS-a svim kupcima. Prvo otvorite listu kupaca ili dobavljača (Partneri/Kupci) i aktivirajte komandu Alt-L. Iz ponuđenog menija izaberite Slanje IOS-a. Dobija se ovakva forma sa unos:

Sada je potrebno da se upišu parametri za slanje IOS-a: u ovom primeru se IOS generiše za sve kupce koji su imali promet u tekućoj godini. Uzimaju se podaci do 30.11.2014. godine, a svaki poslat IOS se upisuje u dnevnik kontakta sa kupcima. Kada se završi unos podataka u ovu formu, program daje tabelu svih mailova na koje će biti poslat IOS:

Sada je moguće korigovati spisak mailova na koje će se slati mail tako što se u ovoj tabeli neki mailovi isključe (Tab ili F3 za sve mailove). Na kraju se komandom F10 šalju svi selektovani mailovi. Korisnik tako dobija mail u kome je IOS u PDF formatu. Na sličan način možete partnerima slati i druge mailove, na primer, opomene za plaćanja ili čestitke za Novu godinu.

NAPOMENA: korisnici koji nemaju upisan mail neće biti u ovoj listi, pa pre slanja IOS-a treba proveriti da li sve firme imaju upisane mail adrese.Idi na početak strane