Početna strana

Najčešća pitanja i odgovori

Koji fiskalni uređaj da izaberem?

Wings programi podržavaju isključivo sledeće fiskalne uređaje kao fiskalne štampače:

Izbor uređaja zavisi od Vaših potreba, kao i od novčanih sredstava kojima raspolažete. Ukoliko imate veći obim maloprodajnih transakcija, preporučujemo Galeb FP-550 koji podržava veliki broj artikala i ima visok kvalitet izrade. Ukoliko imate manji obim transakcija, preporučujemo nešto jeftinije HCP uređaje.

Osim toga, App podržava korišćenje sledećih fiskalnih kasa:

U ovom slučaju se podrška svodi na export/import podataka o prodaji, kao i učitavanje novih artikala i cena u fiskalnu kasu.


Idi na početak strane